نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر روش های یادگیری تقویتی فازی با معماری نقاد-تنها

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 11-34

ولی درهمی؛ فریناز اعلمی یان هرندی