نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر مجموعه‌های فازی فیثاغورسی و معیارهای فاصله و شباهت برای آنها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-119

کامران رضایی؛ حسن رضایی


2. معیارهای فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی و برخی از توسعه های آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-104

کامران رضایی؛ حسن رضایی