نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 25-45

رباب افشاری؛ بهرام صادقپور گیلده