نویسنده = فرانک حسین‌زاده سلجوقی
تخصیص منابع فازی در سیستم های دومرحله ای

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 165-185

فرانک حسین‌زاده سلجوقی؛ طیبه دهقانی


مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 81-108

امیر رحیمی؛ فرانک حسین‌زاده سلجوقی