نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای بازه ای و فازی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-178

فرهاد حمیدی؛ ندا امیری