نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 3
2. کاربرد منطق فازی در تشخیص تپش قلب نامنظم با استفاده از نوار قلب

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-61

آرمین شوقی؛ محمدباقر دولتشاهی


3. تصمیم گیری چند شاخصه فازی و کاربردهای آن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 181-235

امین هاشمی؛ محمدباقر دولتشاهی