نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد بیز فازی بر‌اساس داده‌های فازی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 121-134

ملیحه عابدینی؛ محسن عارفی