نویسنده = مجید دره میرکی
تعداد مقالات: 2
2. مسئله کوله پشتی با ارزش های فازی مردد بازه‌ای مقدار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 245-260

مدینه فرنام؛ مجید دره میرکی