نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. عدد احاطه گری فازی براساس پل فازی و کاربردهای آن

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 205-229

محمد حمیدی؛ محمد اسماعیل نیکفر


2. کدنگاری روی BE -جبرها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 17-32

اکبر رضایی؛ ارشام برومند سعید؛ محمد حمیدی