نویسنده = مدینه فرنام
تعداد مقالات: 1
1. مسئله کوله پشتی با ارزش های فازی مردد بازه‌ای مقدار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 245-260

مدینه فرنام؛ مجید دره میرکی