نویسنده = روشنک علی محمدی
تعداد مقالات: 1
1. روش اسپلاین های رگرسیونی تطبیقی چندگانه (MARS) با پاسخ های فازی و کاربرد آن در پزشکی اجتماعی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 195-211

مینا رضایی؛ روشنک علی محمدی؛ مهشید نامداری