نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه مسیربحرانی فازی شبکه پروژه با متغیرهای زبانی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 177-194

ناصر شهسواری پور؛ شهلا حیدربیگی