کلیدواژه‌ها = داده‌های فازی
تعداد مقالات: 1
1. الگوریتم ‎EM مبتنی بر مشاهدات فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-44

عباس پرچمی


شماره‌های پیشین نشریه