کلیدواژه‌ها = الگوریتم جستجوی گرانشی
تعداد مقالات: 1
1. کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-204

حسین آزادی خیرآبادی؛ محمدرضا ماشین چی