کلیدواژه‌ها = کیفیت فازی
کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 21-42

حمیده ایرانمنش؛ عباس پرچمی؛ مهدی جباری نوقابی


نمودارهای کنترل شوهارت بر اساس کیفیت فازی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 55-72

عباس پرچمی