کلیدواژه‌ها = مقیاس کیفی
تعداد مقالات: 1
1. نمودارهای کنترل شوهارت بر اساس کیفیت فازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-72

عباس پرچمی