کلیدواژه‌ها = مجموعه های فازی مردد
تعداد مقالات: 2
1. مسئله کوله پشتی با ارزش های فازی مردد بازه‌ای مقدار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 245-260

مدینه فرنام؛ مجید دره میرکی


2. نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

اسفندیار اسلامی