کلیدواژه‌ها = الگوریتم تکامل تفاضلی بهبود یافته با فازی نوع ٢ باز های
تعداد مقالات: 1