کلیدواژه‌ها = زبان و ماشین‌ها
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر اتوماتای فازی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-87

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده