کلیدواژه‌ها = تابع توزیع تجربی
تعداد مقالات: 1
1. متغیر تصادفی فازی LR

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-107

عباس پرچمی