کلیدواژه‌ها = اتوماتای فازی شهودی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-68

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده؛ خدیجه ابول پور