کلیدواژه‌ها = عنصر فازی مردد
تعداد مقالات: 1
1. مجموعه فازی مردد و برخی گسترش‌های آن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 81-108

امیر رحیمی؛ فرانک حسین‌زاده سلجوقی