کلیدواژه‌ها = روش های حل عددی
تعداد مقالات: 1
1. مقدمه ای بر روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل فازی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 135-162

نازنین احمدی؛ الهام احمدی؛ سعید عباس بندی؛ توفیق الهویرنلو