کلیدواژه‌ها = ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ
تعداد مقالات: 1
1. طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ به کمک روش های مبتنی بر سیستمهای هوشمند

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-74

میثم ثمره قاسم؛ مرجان کوچکی رفسنجانی