کلیدواژه‌ها = نمودار کنترل فازی-آماری
تعداد مقالات: 1
1. ارائه نمودارهای کنترل ‎‏کیفیت فازی- آماری فرایند با استفاده از عملگر فازی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 165-176

مهسا صعصعی؛ رضا پور موسی