کلیدواژه‌ها = رگرسیون فازی
تعداد مقالات: 2
1. رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-233

رضا اشرف گنجویی؛ حسین اکبری فرد


2. مشارکت‌های استاد ارقامی در آمار و احتمال فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-9

سید محمود طاهری