کلیدواژه‌ها = رگرسیون فازی
تعداد مقالات: 3
1. روش های مقابله با هم خطی چندگانه در مدل های رگرسیون خطی فازی با ورودی و خروجی فازی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-57

علیرضا عرب پور؛ مهدیه امینی


2. رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-233

رضا اشرف گنجویی؛ حسین اکبری فرد


3. مشارکت‌های استاد ارقامی در آمار و احتمال فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-9

سید محمود طاهری