کلیدواژه‌ها = خلاصه سازی زبانی از طریق دانه سازی
حسابگری با واژگان

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-24

ماشاالله ماشین‌چی؛ حدیث السادات حسینی نژاد