کلیدواژه‌ها = کارایی فرایند
کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 21-42

حمیده ایرانمنش؛ عباس پرچمی؛ مهدی جباری نوقابی