کلیدواژه‌ها = مجموعه فازی
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر مجموعه‌های فازی فیثاغورسی و معیارهای فاصله و شباهت برای آنها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-119

کامران رضایی؛ حسن رضایی


2. طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-45

رباب افشاری؛ بهرام صادقپور گیلده


3. معیارهای فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی و برخی از توسعه های آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-104

کامران رضایی؛ حسن رضایی