سیستم های فازی و کاربردها (JFSA) - مقالات آماده انتشار