نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-22

اسفندیار اسلامی


مشارکت‌های استاد ارقامی در آمار و احتمال فازی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-9

سید محمود طاهری


حسابگری با واژگان

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-24

ماشاالله ماشین‌چی؛ حدیث السادات حسینی نژاد


شبکه های عصبی در تحلیل اطلاعات فازی از تصاویر شبکیه چشم

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-20

حامد فهیمی؛ جلال چاچی؛ احمد کاظمی فرد


مروری بر روش های یادگیری تقویتی فازی با معماری نقاد-تنها

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 11-34

ولی درهمی؛ فریناز اعلمی یان هرندی


کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 21-42

حمیده ایرانمنش؛ عباس پرچمی؛ مهدی جباری نوقابی


عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-32

فاطمه کوچکی نژاد؛ ماشالله ماشین چی


ابرفضاهای برداری(کراسنری)شبه توپولوژیک فازی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 27-53

رضا عامری؛ محمد حمیدی؛ علی صمدی فام


پیشبینی پارامتر های هواشناسی بوسیله سیستم فازی تطبیق پذیر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 33-42

محمد تشنه لب؛ محمد سعید ابراهیمی سعدآبادی


الگوریتم ‎EM مبتنی بر مشاهدات فازی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 35-44

عباس پرچمی


موازنه هزینه، زمان، کیفیت در زمانبندی پروژه با کیفیت فازی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 43-68

ناصر شهسواری پور؛ شهلا حیدربیگی


گراف متناظر با ابرگروهوار فازی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 55-81

رضا عامری؛ زهرا ناظم عاشورا


ضریب جینی برای داده‌های فازی

دوره 3، شماره 2، دی 1399، صفحه 59-72

زهرا بهدانی


مروری بر اتوماتای فازی

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 69-87

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده