تعداد مقالات: 58

-24. نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

اسفندیار اسلامی


-23. مشارکت‌های استاد ارقامی در آمار و احتمال فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-9

سید محمود طاهری


-22. حسابگری با واژگان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

ماشاالله ماشین‌چی؛ حدیث السادات حسینی نژاد


-21. طراحی کنترل‌‌گر فازی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای ربات تعادلی دو چرخ

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-27

مسعود جاویدی آل سعدی؛ فاطمه جمشیدی


-20. مروری بر روش های یادگیری تقویتی فازی با معماری نقاد-تنها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-34

ولی درهمی؛ فریناز اعلمی یان هرندی


-19. عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-32

فاطمه کوچکی نژاد؛ ماشالله ماشین چی


-18. طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-45

رباب افشاری؛ بهرام صادقپور گیلده


-17. روش های مقابله با هم خطی چندگانه در مدل های رگرسیون خطی فازی با ورودی و خروجی فازی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-57

علیرضا عرب پور؛ مهدیه امینی


-16. پیشبینی پارامتر های هواشناسی بوسیله سیستم فازی تطبیق پذیر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-42

محمد تشنه لب؛ محمد سعید ابراهیمی سعدآبادی


-15. الگوریتم ‎EM مبتنی بر مشاهدات فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-44

عباس پرچمی


-13. ضریب جینی برای داده‌های فازی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 59-72

زهرا بهدانی


-12. نطریۀ احتمال و نظریۀ امکان: ‎ ‎شباهت‌ها و تفاوت‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-54

سید محمود طاهری


-11. معیارهای فاصله و شباهت برای مجموعه های فازی و برخی از توسعه های آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-104

کامران رضایی؛ حسن رضایی


-10. مروری بر اتوماتای فازی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-87

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده


-9. حل مسئله تصمیمگیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقه ای

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 73-87

حسن حسن پور؛ سمیرا رهنما


-8. نمودارهای کنترل شوهارت بر اساس کیفیت فازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-72

عباس پرچمی


-7. متغیر تصادفی فازی LR

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-107

عباس پرچمی


-6. مقایسه منطق‌های فازی شهودی تاکوتی-تیتانی و آتاناسوف

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-106

روح الله حسینی نوه؛ اسفندیار اسلامی


-5. رویکردهای وزنی در برازش مدل های رگرسیون فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-117

جلال چاچی؛ علیرضا چاجی


-4. ضریب هم بستگی بین داده های فازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-91

رضا زارعی


-3. زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺎزی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-129

حدیث معینی نیا


-2. یک رویکرد پیشنهادی برای حل مسایل برنامه‌ریزی خطی تصادفی فازی چندهدفه با احتمال فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-133

سید هادی ناصری؛ سلیم باوندی