نویسنده = میثم ثمره قاسم
طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ به کمک روش های مبتنی بر سیستمهای هوشمند

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 63-74

میثم ثمره قاسم؛ مرجان کوچکی رفسنجانی