نویسنده = افسانه رضایی فر
معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده‌های فازی

دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، آذر 1400، صفحه 27-48

افسانه رضایی فر؛ بهرام صادقپور گیلده؛ غلامرضا محتشمی برزادران