کلیدواژه‌ها = معماری نقاد-تنها
مروری بر روش های یادگیری تقویتی فازی با معماری نقاد-تنها

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 11-34

ولی درهمی؛ فریناز اعلمی یان هرندی