کلیدواژه‌ها = تپش قلب
کاربرد منطق فازی در تشخیص تپش قلب نامنظم با استفاده از نوار قلب

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-61

آرمین شوقی؛ محمدباقر دولتشاهی