کلیدواژه‌ها = مشتق سیکالا
مقدمه ای بر روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل فازی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 135-162

نازنین احمدی؛ الهام احمدی؛ سعید عباس بندی؛ توفیق الهویرنلو