کلیدواژه‌ها = تاکوتی-تیتانی
مقایسه منطق‌های فازی شهودی تاکوتی-تیتانی و آتاناسوف

دوره 3، شماره 2، دی 1399، صفحه 89-106

روح الله حسینی نوه؛ اسفندیار اسلامی