کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
مروری بر اعداد Z‎ و کاربردهای آن

دوره 6، شماره 2، دی 1402، صفحه 1-50

فاطمه رضائی؛ حامد رفیعی؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی


بهره‌برداری اقتصادی-آلایندگی شبکه توزیع مجهز به هاب انرژی با در نظر گرفتن عدم قطعیت

دوره 6، شماره 2، دی 1402، صفحه 65-89

امید ناروئی؛ محمود اوکاتی صادق؛ مسعود قدرتی


روش حلی برای مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه بازه ای

دوره 6، شماره 2، دی 1402، صفحه 191-213

زهرا داوری؛ ساناز ریواز؛ محمود بهروزی‌فر