کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 191-204

حسین آزادی خیرآبادی؛ محمدرضا ماشین چی


طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 205-222

مرجان کوچکی رفسنجانی؛ حمیده فاطمی دخت