کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تشابه در L-منطق ها

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 139-159

سعیده ظهیری


کاربرد منطق فازی در تشخیص تپش قلب نامنظم با استفاده از نوار قلب

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-61

آرمین شوقی؛ محمدباقر دولتشاهی