نظریه مجموعه های فازی و تعمیم های آن

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-22

اسفندیار اسلامی


مشارکت‌های استاد ارقامی در آمار و احتمال فازی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-9

سید محمود طاهری


حسابگری با واژگان

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-24

ماشاالله ماشین‌چی؛ حدیث السادات حسینی نژاد


t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 1-32

ماشاالله ماشین‌چی؛ سید علی موسوی


کاربرد آزمون فرضیۀ فازی در تحلیل شکاف برخی متغیرهای مربوط به پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-16

سید محمود طاهری؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلی پور


شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده

دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، آذر 1400، صفحه 1-25

زینب عباسی گنجی


شبکه های عصبی در تحلیل اطلاعات فازی از تصاویر شبکیه چشم

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-20

حامد فهیمی؛ جلال چاچی؛ احمد کاظمی فرد


مروری بر اعداد Z‎ و کاربردهای آن

دوره 6، شماره 2، دی 1402، صفحه 1-50

فاطمه رضائی؛ حامد رفیعی؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی


مروری بر روش های یادگیری تقویتی فازی با معماری نقاد-تنها

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 11-34

ولی درهمی؛ فریناز اعلمی یان هرندی


کدنگاری روی BE -جبرها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 17-32

اکبر رضایی؛ ارشام برومند سعید؛ محمد حمیدی


کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 21-42

حمیده ایرانمنش؛ عباس پرچمی؛ مهدی جباری نوقابی


عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-32

فاطمه کوچکی نژاد؛ ماشالله ماشین چی


معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده‌های فازی

دوره 4، یاد بود شادروان دکتر بهرام صادقپور گیلده، آذر 1400، صفحه 27-48

افسانه رضایی فر؛ بهرام صادقپور گیلده؛ غلامرضا محتشمی برزادران


ابرفضاهای برداری(کراسنری)شبه توپولوژیک فازی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 27-53

رضا عامری؛ محمد حمیدی؛ علی صمدی فام


مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی)

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 33-68

محمد مهدی زاهدی؛ مرضیه شمسی زاده؛ خدیجه ابول پور


چندجمله‌ای‌های فازی برای حل مسئله برنامه‌ریزی آرمانی چندانتخابه فازی

دوره 6، شماره 2، دی 1402، صفحه 51-64

زهرا آرامی؛ مریم عرب عامری؛ حسن میش مست نهی


پیشبینی پارامتر های هواشناسی بوسیله سیستم فازی تطبیق پذیر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 33-42

محمد تشنه لب؛ محمد سعید ابراهیمی سعدآبادی