دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بهبود ماشین یادگیر هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر محدود فازی آنلاین حافظه‌دار بازگشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی تاکاگی‌سوگنو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

مهدی گلشن؛ محمد تشنه لب؛ آرش شریفی