راهنمای نویسندگان

   به اطلاع می رساند بنا به درخواست هیأت رئیسه انجمن سیستم های فازی ایران،  بررسی و چاپ مقالات در دو فصلنامه سیستم های فازی و کاربردها رایگان یوده و از نویسنده یا نویسندگان هزینه ای دریافت نخواهد شد

آثار قابل پذیرش در دو فصلنامه

مقالات پژوهشی

مقالات ترویجی

مروری(از اساتید محترم با رتبه علمی دانشیاری یا استادی تمامی)

لینک دریافت نمونه مقاله 

نشریه  سیستم های فازی و کاربردها از مقالات در زمینه های تفکر فازی، مبانی و اصول نظری و کاربردی سیستم های فازی، تدریس و یادگیری و آموزش نظریه فازی و مطالب مناسب در سطح کتب درسی دانش آموزان و دانشجویان و کاربردهای این نظریه در علوم دیگر که در چارچوب زیر نوشته شده باشند، استقبال می کند.

مقالات توصیفی و ترویجی در زمینه های تفکر فازی، مبانی و اصول نظری و کاربردی سیستم های فازی

مباحث و مطالب آموزشی در سطوح مختلف دوره های دانشجویی

مقالات پژوهشی در سطحی که برای بخش قابل ملاحظه ای از دانش آموزان، دانشجویان، پژوهشگران و یا کاربران سودمند باشد

مطالب مناسب در سطح کتب درسی دوره ها و رشته های مختلف دبیرستانی

مقالات مروری حاوی مرور و مقایسه  روش های مختلف در یک شاخه از حوزه سیستم های فازی

معرفی، نقد و بررسی کتاب ها، مجلات، وبگاه ها، نرم افزارها، درس ها و دوره های مرتبط با سیستم های فازی

مطالعات موردیِ کاربردی یا گزارش هایی از طرح های مهم مرتبط با سیستم های فازی

مقاله هایی در زمینه معرفی نتایج، موضوع ها و رویکردهای نوین در حوزه سیستم های فازی

   متن مقاله باید  تحت ادیتور «زی پرشین» تایپ  و فایل «پی - دی - اف» آن از طریق همین سامانه ارسال شود. در صورتی که مقاله فرستاده شده پس از طی شدن مراحل داوری برای چاپ پذیرفته شود، فایل «زی پرشین» مقاله می بایست از طریق همین سامانه برای  مجله فرستاده شود. لطفا برای اجرای این فایل مطالب زیر را در نظر داشته باشید:

 

الف) از توزیع تک بروز شده استفاده نمایید؛ اگر از توزیع texlive استفاده می کنید، تک لایو 2015 (و یا حداقل تک لایو 2013 به بعد) و اگر از توزیع miktex استفاده می کنید، miktex 2.9 بروز شده باشد.

 

ب) فونت های Yas و Times New Roman باید بر روی سیستم شما باید نصب باشد؛ در غیر این صورت می توانید فونت ها را در داخل فایل نمونه تعویض نمایید.

 

پ) فایل را حتما با استفاده از موتور xelatex اجرا نمایید.

 

6-   افرادی که قصد ترجمه مقاله ای برای نشریه را دارند لازم است قبل از اقدام به ترجمه، اصل مقاله را جهت دریافت نظر هیات تحریریه مبنی بر مناسب بودن مقاله و همچنین جلوگیری از انجام کار تکراری، از طریق سامانه برای نشریه ارسال نمایند. در صورت تایید هیات تحریریه، ترجمه مقاله با رعایت مواردی که در زیر می آید، انجام پذیرد.

 7-       فرستادن فایل اصل مقاله ترجمه شده همراه با ترجمه آن الزامی است.

8-     نام و نشان اصل مقاله ترجمه شده باید به صورت پاورقی در صفحه اول ترجمه ذکر شود.

9-     اصطلاحات ریاضی به کاررفته، باید بر طبق واژه نامه ریاضی و آمار  انجمن ریاضی  ایران، چاپ مرکز نشر دانشگاهی باشد و اگر لغتی در این واژه نامه نیست، معادل انگلیسی آن در پاورقی داده شود.

10-     مقالات ارسالی به سیستمهای فازی و کاربردها نباید برای بررسی و چاپ به مجلات دیگر فرستاده شده باشند.

11-     مقاله ارسالی باید دربرگیرندۀ نام، نام خانوادگی نویسنده(گان) یا مترجم(ان)، مرتبه علمی، آدرس کامل پستی و آدرس الکترونیکی آنان باشد.

12-  در ابتدای مقاله، چکیده ای در حداکثر 200 کلمه، حاوی نکات اصلی بیان شده در مقاله، آورده شود.

13-  پس از چکیده، واژه ها و اصطلاحات کلیدی (حداکثر 5 تا) مشخص شود.

14-  رده بندی موضوعی اولیه و ثانویه مقاله بر مبنای msc2010، ذکر شود.

15-  اسامی افراد خارجی در متن مقاله باید به صورت فارسی و در پاورقی به  زبان اصلی نوشته شود.

16-   به منظور تسریع در ویرایش و چاپ مقالات، باید اصول سجاوندی، نگارش و ویرایش  فارسی را مطابق با شیوه نامۀ مرکز نشر دانشگاهی در نوشتن مقاله رعایت فرمایید.

17-  فهرست مراجع را در انتهای مقاله، به ترتیب  حروف الفبای نام خانوادگی افراد تنظیم کنید نه به ترتیبی که در متن مقاله ارجاع می دهید. ضمناً در نوشتن مراجع قالب زیر را رعایت کنید:

الف) اگر مرجع ذکر شده، مقالۀ لاتین است، عنوان مقاله به صورت رومن، نام مجله به صورت ایتالیک، شمارۀ مجلد آن به صورت سیاه، سال چاپ داخل پرانتز و در انتها شمارۀ صفحاتی که مقالۀ مرجع در آنها چاپ شده است، تایپ شود.

ب) اگر مرجع ذکر شده، کتاب لاتین است، نام کتاب به صورت ایتالیک تایپ شود و بقیه اطلاعات به صورت رومن. سال انتشار هم در پایان آورده شود.

پ) در مورد تایپ مراجع فارسی هم اعم از مقاله یا کتاب، همین شیوه را  به کار ببرید.

18- توجه کنید که تعداد صفحات مقاله ارسالی در قالب صفحه بندی مجله  حتی الامکان از ۳۰ صفحه  بیشتر نباشد، در مورد مقاله مروری تا حدود ۵۰ صفحه قابل قبول می باشد.

19- هیات تحریریه  در رد، قبول و ویرایش مقالات آزاد است.

20- اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی ارسال مقاله را می توانید از مسیر : اطلاعات مجله ----> فرآیند پذیرش مقالات در همین صفحه بیابید.

قابل توجه نویسندگان محترم:

 طبق تصمیم هیات تحریریه این نشریه از پذیرش و بررسی مقالاتی که نویسنده مسؤول و ارسال کننده مقاله از اعضای هیات علمی دانشگاه ها یا موسسات پژوهشی نباشند، معذور است.

تغییر نویسنده مسئول یا تغییر در ترتیب، تعداد یا مشخصات نویسندگان بعد از ارسال مقاله امکان پذیر نمی باشد. قبل از ارسال مقاله هماهنگی لازم با سازمان مربوطه در این خصوص صورت پذیرد.