اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسن میش مست نهی

ریاضیات کاربردی، تحقیق در عملیات، بهینه سازی فازی، نظریه گراف، الگوریتم های تکاملی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/mishmastnehi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hmnehihamoon.usb.ac.ir
054-31136377
0000-0002-7573-1751

h-index: 17  

پروفسور حسن میش مست نهی دکترای خود را در سال 1382 دریافت کردند. وی در حال حاضر استاد گروه ریاضی دانشگاه سیستان و بلوچستان است. ایشان حدود 80 مقاله پژوهشی در مجلات بین المللی و مجموعه مقالات کنفرانس منتشر کرده اند.
علایق تحقیقاتی فعلی ایشان شامل تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی فازی، نظریه گراف، الگوریتم‌های تکاملی است.  وی تاکنون راهنمایی 45 پایان نامه تحصیلات تکمیلی را به عهده داشته اند.

 

QR CODE Hassan Mishmast Nehi

QR CODE Hassan Mishmast Nehi

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در اسکوپوس و ارکیذ و گوگل اسکالر

Scopus preview - Mishmast Nehi, Hassan - Author details - Scopus

‪Hassan Mishmast Nehi‬ - ‪Google Scholar‬

Hassan Mishmast Nehi (0000-0002-7573-1751) (orcid.org)

مدیر مسئول

آرشام برومند سعید

ریاضیات محض، ساختارهای جبری، مجموعه های فازی و کاربردها، منطق های فازی. استاد، گروه ریاضی محض، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

mathfaculty.uk.ac.ir/~arsham
arshamuk.ac.ir
034-31322490
0000-0001-9495-6027

h-index: 22  

پروفسور آرشام برومند سعید دکترای خود را در سال 1383 دریافت کردند. ایشان در حال حاضر استاد گروه ریاضی محض دانشگاه شهید باهنر کرمان است. وی حدود 370 مقاله پژوهشی در مجلات بین المللی و مجموعه مقالات کنفرانسی منتشر کرده است.
علایق تحقیقاتی فعلی ایشان شامل مجموعه ها و کاربردهای فازی، منطق فازی، منطق جبری و ساختارهای جبری است. ایشان عضو هیئت تحریریه برخی از مجلات بین المللی دانشگاهی و داور بسیاری از مجلات بین المللی از جمله Mathematical Reviews (USA) و Zentralblatt MATH (آلمان) بوده است. وی استاد راهنمای بیش از 10 رساله  دوره دکتری بوده اند. 

QR CODE  ARSHAM BORUMAND SAEID

QR CODE  ARSHAM BORUMAND SAEID  

 

 

 

 

 

لینک ارجاعات مقالات در گوگل اسکالر و اسکوپوس: 

Arsham Borumand Saeid (0000-0001-9495-6027) (orcid.org)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55960967300

https://scholar.google.com/citations?user=NCL1cmkAAAAJ&hl=en&oi=ao

ویراستار ارشد

محسن عارفی

آمار، مدل سازی دانشیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/arefi/fa
arefibirjand.ac.ir
056-3220201
0000-0003-3187-9647

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

ماشاالله ماشین چی

محاسبات نرم، ریاضیات فازی استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

mashinchiuk.ac.ir
0000-0001-5848-8027

مقصود امیری

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

amiriatu.ac.ir
0000-0002-0650-2584

h-index: 30  

سید علی ترابی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~satorabi
satorabiut.ac.ir
054- 31136377
0000-0002-9764-9679

h-index: 37  

علیرضا خواستان

ریاضی کاربردی- آنالیز عددی دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

iasbs.ac.ir/personalpage?id=31202&staff=0&lang=fa
khastaniasbs.ac.ir
024- 3315 5113
0000-0003-3243-4965

h-index: 14  

QR CODE  Alireza Khastan

QR CODE  Alireza Khastan  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24335234900

Alireza Khastan (0000-0003-3243-4965) (orcid.org)

QR CODE Alireza Khastan

 

ولی درهمی

مهندسی برق، سیستم های کنترل استاد دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/derhami
vderhamiyazd.ac.ir
035-31232365
0000-0003-4691-0643

h-index: 9  

QR CODE  VALI Derhami

QR CODE  VALI Derhami

 

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26434197700

https://orcid.org/0000-0003-4691-0643

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jh05m8oAAAAJ

حسین نظام آبادی پور

برق- الکترونیک استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

bam.ac.ir/HosseinNezamabadiPour
nezamuk.ac.ir
034 -32116215
0000-0002-3350-7348

h-index: 34  

QR CODE  HOSSEIN NEZAMABADI-POUR

QR CODE  HOSSEIN NEZAMABADI-POUR

 

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505904544

https://orcid.org/0000-0002-3350-7348

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=GopXT0MAAAAJ

اعضای هیات تحریریه بین المللی

توفیق اللهویرانلو

دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه ایستینی، استانبول، ترکیه

www.linkedin.com/in/allahviranloo/
tofigh.allahviranlooistinye.edu.tr
0000-0002-6673-3560

h-index: 36  

مهران مازندرانی

مهندسی کنترل و مکاترونیک گروه مکاترونیک و مهندسی کنترل، دانشگاه شینژن، چین

scholar.google.com/citations?user=CcgXjlQAAAAJ&hl=en
memazandaraniszu.edu.cn
0000-0003-3116-3841

h-index: 11  

دبیر اجرایی

حسن میش مست نهی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

hmnehihamoon.usb.ac.ir