کلیدواژه‌ها = درخت تصمیم فازی
مروری بر درختان تصمیم فازی و غیرفازی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 109-137

زهرا بهدانی؛ وحیده احراری