دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1400 

مقاله پژوهشی

شبکه های عصبی در تحلیل اطلاعات فازی از تصاویر شبکیه چشم

صفحه 1-20

حامد فهیمی؛ جلال چاچی؛ احمد کاظمی فرد


کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی

صفحه 21-42

حمیده ایرانمنش؛ عباس پرچمی؛ مهدی جباری نوقابی


تخصیص منابع فازی در سیستم های دومرحله ای

صفحه 165-185

فرانک حسین‌زاده سلجوقی؛ طیبه دهقانی