ارائه راه حلی جدید برای مسائل تصمیم گیری چند معیاره در محیط فضای فازی مردد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

20.1001.1.27174409.1399.3.1.5.0/DOR

چکیده

مجموعه های فازی مردد (HFS) ، توسیعی از مجموعه های فازی ، در حل مسائل تصمیم گیری که تصمیم گیرندگان هنگام بیان نظرات خود قادر به انتخاب بین چندین مقدار نیستند مفید واقع می شوند. تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) روشی برای رتبه بندی راه حل ها و یافتن بهترین در هنگام تصمیم گیری دو معیار یا بیشتر است. AHP ، ELECTRE و TOPSIS محبوب ترین و قابل قبول ترین روش های MCDM هستند. در این مقاله ما ابتدا یک فاصله جدید را برای مجموعه های فازی مردد ارائه نمودیم و سپس با استفاده از آن به حل مسئله MCDM با داده های فازی مردد به کمک روش معروف TOPSIS پرداختیم. در نهایت به کمک دو مثال عمکلرد روش پیشنهادی مان را بررسی نمودیم.

کلیدواژه‌ها