سیستم های فازی و کاربردها (JFSA) - پرسش‌های متداول