بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

ج

چ

ح

د

ر

  • رضایی، حسن [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، گروه علوم کامپیوتر
  • رضایی، کامران [1] دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، گروه علوم کامپیوتر

ز

ص

ط

ک

م

ن

و

S

  • Shamsizadeh، Marzieh [1] گروه ریاضی, دانشکده علوم و فناوری های نوین, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

Z

  • Zahedi، Mohammad Mehdi [1] گروه ریاضی, دانشکده علوم و فناوری های نوین, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان, کرمان, ایران