مسئله کوله پشتی با ارزش های فازی مردد بازه‌ای مقدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

20.1001.1.27174409.1399.3.1.12.7/DOR

چکیده

‏در این مطالعه قصد داریم مسئله کوله پشتی صفر و یک که در آن ارزش هریک از آیتم‌ها به صورت مجموعه فازی مردد بازه ای مقدار بیان می‌شود را بررسی نماییم. به این معنا که بیش از یک تصمیم گیرنده در ارزیابی ارزش هر یک از اشیایی که در کوله پشتی قرار گرفته‌اند مشارکت داشته‌اند و علاوه بر این، تصمیم گیرندگان نظرهای خود را به صورت بازه ­ای بین صفر و یک ثبت نموده‌اند. البته وزن هریک از آیتم‌ها و همین طور وزن کل، برای کوله پشتی به صورت قطعی در نظر گرفته شده است. برای این منظور چارچوب مناسبی را جهت رسیدن به پاسخ مناسب مسئله طراحی کردیم. با تحلیل مناسب ساختار مسئله و شناسائی عوامل موثر در حل آن، روش رتبه بندی و عملگر تجمعی مناسبی برای یافتن پاسخ مسئله انتخاب شد. در نهایت مثالی عددی برای بررسی مدل و روش حل ارائه شده مطرح گردید. نتایج از دیدگاه تصمیم گیرنده خوشبین، بدبین و متعادل به دست آمده است. لذا تنوع مناسبی در انتخاب پاسخ برای تصمیم گیرنده فراهم آمده است.

کلیدواژه‌ها